مهندس علی باغبان

آشنایی با مهندس باغبان (مرد تقوا و پرهيزكاري و مديري لايق و كارآمد)

مهندس علي باغبان به عضويت شوراي شهر تبريز در آمد

با ياري خداوند متعال و همت دوستداران، مهندس حاج عليرضا نواي باغبان به عضويت چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تبريز درآمد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392ساعت 10:26  توسط شکوهی  | 

خبر جدید 5

رفع تبعیض و ارتقای رضایت شغلی پرسنل خدوم شهرداری کلانشهر تبریز یکی از اولویت های کاری مهندس علی باغبان می باشد. مهندس علی باغبان قائم مقام سابق شهردار تبریز در دیدار با جمعی از پرسنل زحمت کش شهرداری تبریز با اذعان به این امر ، توجه به مقوله فراموش شده رفاه کارکنان شهرداری را یکی از اهداف درون سازمانی خود عنوان نمود .
برچسب‌ها: مهندس باغبان, تبریز, شورای شهر, انتخابات, شهرداری تبریز
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم خرداد 1392ساعت 21:7  توسط شکوهی  | 

اسامی کاندیداهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز

اسامی تمامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای تبریز اعلام شد به گزارش نصر نیوز، در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر تبريز می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر تبريز به شرح زیر می باشد: 1 - آقاي حبيب اله آخوندي بناب مشهور به حاج حبيب فرزند مظفر كد نامزد 1214 2 - آقاي علي آذران سقين سرا فرزند مجيد كد نامزد 1218 3 - آقاي يونس آزادكويان مشهور به آزادگویان فرزند يوسف كد نامزد 1241 4 - خانم فرخنده آقائي يوسف آباد فرزند سرخوش كد نامزد 1245 5 - آقاي سجاد آقاجاني فرزند محمدرضا كد نامزد 1246 6 - آقاي احد آقازاده فرزند كامران كد نامزد 1247 7 - آقاي ابوالفضل آقازاده كوكجه سلطان فرزند حسن علي كد نامزد 1248 8 - آقاي اسد آوخ فرزند عزت كد نامزد 1251 9 - خانم سكينه آهني فرزند غفور كد نامزد 1252 10 - خانم ايران آهور مشهور به دكترمهندس آهور- ميرشكاري فرزند يداله كد نامزد 1254 11 - آقاي احد اباذري حصار فرزند صمد كد نامزد 1256 12 - آقاي فخرالدين ابراهيميان مشهور به احمد فرزند التماس كد نامزد 1257 13 - آقاي نقي ابراهيمي سنائي فرزند حسین كد نامزد 1258 14 - آقاي ميرمحمد ابوطالبي فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 1261 15 - آقاي بهروز احمدي فرزند شمسعلي كد نامزد 1262 16 - آقاي رضا احمديان فرزند امام ويردي كد نامزد 1264 17 - آقاي حسن احمديان فر فرزند حسين كد نامزد 1265 18 - آقاي حسين احمدي دينور فرزند ذوالفقار كد نامزد 1267 19 - آقاي عليرضا ارجمند فرزند عبداله كد نامزد 1269 20 - آقاي علي ارسلاني فرزند حيدرعلي كد نامزد 1271 21 - آقاي عيسي اسدلو مشهور به قراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1274 22 - آقاي حسين اسدنژاد فرزند قدرت كد نامزد 1275 23 - آقاي بهمن اسدي مشهور به اسدي فرزند عزيز كد نامزد 1276 24 - آقاي شهرام اسديان فرزند منصور كد نامزد 1278 25 - آقاي حسن اسدي زرقان فرزند نورمحمد كد نامزد 1279 26 - آقاي احد اسماعيلي فرزند صفر كد نامزد 1281 27 - آقاي مهدي اسماعيلي فرزند علي كد نامزد 1284 28 - خانم زهرا اسماعيلي كيا فرزند رستم علي كد نامزد 1286 29 - آقاي سعيد اسمعلي پورنهران مشهور به اسماعيل پور فرزند محمد كد نامزد 1287 30 - آقاي محمدحسن اسوتچي فرزند علي كد نامزد 1291 31 - آقاي عبدالحسين اشرف نيا مشهور به مهندس اشرف نيا فرزند محمدحسين كد نامزد 1292 32 - آقاي احد اصغري فرزند قارداشعلي كد نامزد 1294 33 - آقاي رسول اصغري فرزند عيسي كد نامزد 1295 34 - آقاي محمد اصغري مشهور به اصغری النجقی فرزند علي كد نامزد 1296 35 - آقاي غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعيل كد نامزد 1297 36 - آقاي رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام كد نامزد 1298 37 - آقاي حميدرضا افشارجو فرزند محمود كد نامزد 1415 38 - آقاي روح اله اقبالي ديزجيكان فرزند اصغر كد نامزد 1416 39 - آقاي بابك اكبرپورسوره فرزند اسداله كد نامزد 1417 40 - آقاي رحيم اكبرنژاد فرزند ابراهيم كد نامزد 1418 41 - آقاي محمدحسين اكبرنژاد فرزند بايرامعلي كد نامزد 1419 42 - آقاي محمدرضا اكبري فرزند ستار كد نامزد 1421 43 - خانم آمنه امامي اويلق فرزند حسن كد نامزد 1426 44 - آقاي محمدامين امراللهي بيوكي فرزند علي محمد كد نامزد 1427 45 - آقاي مرتضي اميدبره كتانلو فرزند روح اله كد نامزد 1428 46 - آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد 1451 47 - آقاي جليل اميركاردوست فرزند كاظم كد نامزد 1452 48 - آقاي يعقوب انتظارقراملكي مشهور به قراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1457 49 - آقاي محمد انجاري زاد فرزند دستگیر علی كد نامزد 1458 50 - آقاي فرامرز انصاري فرزند مرغوب كد نامزد 1459 51 - آقاي احمد انيسه فرزند يداله كد نامزد 1462 52 - آقاي مرتضي اهنكرپروين (آهنگر پروین) فرزند مهدی كد نامزد 1464 53 - آقاي يعقوب ايازلو فرزند حسن كد نامزد 1465 54 - آقاي سعيد ايمان پورجدئي فرزند حميد كد نامزد 1468 55 - آقاي امير ايماني فرزند محمدحسين كد نامزد 1469 56 - آقاي حيدر ايماني فرزند ميكائيل كد نامزد 1471 57 - آقاي داود بابائي آرباطان فرزند یوسف كد نامزد 1472 58 - آقاي فريدون بابائي اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی كد نامزد 1474 59 - آقاي مهدي بابائي پيروزيان فرزند کریم كد نامزد 1475 60 - آقاي سيدعلي بابائي فرشباف فرزند سيدحسين كد نامزد 1476 61 - آقاي رامين بابائي نژاد فرزند مصطفي كد نامزد 1478 62 - آقاي وحيد باباپورباصر فرزند يوسف كد نامزد 1479 63 - آقاي احمد بابل پورحكم آباد فرزند خليل كد نامزد 1481 64 - آقاي كمال بارعي فرزند رضی كد نامزد 1482 65 - آقاي رضي اله باقري فرزند محمد كد نامزد 1485 66 - آقاي كاوه باقري فرزند حيدر كد نامزد 1486 67 - آقاي كريم باقري فرزند حسن كد نامزد 1487 68 - آقاي اردلان بايبوردي فرزند اردشير كد نامزد 1491 69 - آقاي كريم بايرامي فرزند غلام كد نامزد 1492 70 - آقاي علي بدري فرزند جعفر كد نامزد 1495 71 - آقاي ابوالفضل بديعي النجقي فرزند محمود كد نامزد 1496 72 - آقاي مسعود برزگرجلالي مشهور به جلالی فرزند محمود كد نامزد 1498 73 - آقاي جعفر برقي مقدم فرزند محمد كد نامزد 1512 74 - خانم وحيده برنون فرزند انشاءاله كد نامزد 1514 75 - خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد 1516 76 - آقاي علي بهلولي فر مشهور به بهلولی فرزند موسی كد نامزد 1518 77 - آقاي زمان بياني فرزند بيوك كد نامزد 1519 78 - آقاي احد بيگدلي خواجه ديزجي فرزند حبيب كد نامزد 1524 79 - آقاي علي بيگ نژاد فرزند حيدرقلي كد نامزد 1525 80 - آقاي افشين پتكچي يوسفي فرزند علی كد نامزد 1527 81 - آقاي محمود پروين زاد فرزند فتح اله كد نامزد 1529 82 - آقاي بهزاد پروين قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله كد نامزد 1541 83 - آقاي حبيب پروين نسب فرزند غفار كد نامزد 1542 84 - آقاي علي پناه پور فرزند محمد حسن كد نامزد 1545 85 - آقاي شاهرخ پناهي فرد فرزند حسن كد نامزد 1546 86 - آقاي علي رضا پورآقابالائي مشهور به آقابالائي فرزند اصغر كد نامزد 1547 87 - آقاي حسن پوراسمعيل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت كد نامزد 1548 88 - آقاي اصغر پورحسين فرزند مقصود كد نامزد 1561 89 - خانم زهرا پوررضا فرزند لطيف كد نامزد 1562 90 - خانم رقيه پورعباسعلي فرزند محمود كد نامزد 1564 91 - آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد 1565 92 - آقاي حيدرعلي پيرعليلوسهرون مشهور به عليلو فرزند نعمت اله كد نامزد 1568 93 - آقاي ايوب پيري مقدم ادرنگ فرزند محمدقلي كد نامزد 1571 94 - آقاي يونس پيش قدم فرزند محمدعلي كد نامزد 1572 95 - آقاي سيدوحيد پيمان فرزند سيدجواد كد نامزد 1574 96 - آقاي حامد پيماني فرزند حميد كد نامزد 1575 97 - آقاي محمدرضا ترزم پور فرزند محمود كد نامزد 1578 98 - آقاي احمد تقوي كارترپ مشهور به جانباز فرزند حسين كد نامزد 1579 99 - آقاي سياوش تقي پورعيوضي فرزند اكبر كد نامزد 1581 100 - آقاي بهلول تقي زاده فرزند علینقی كد نامزد 1582 101 - آقاي اميرعباس تقي زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1584 102 - خانم سحر توحيدي فرزند عسگر كد نامزد 1585 103 - آقاي سعيد ثباتي گاوگاني فرزند علي قلي كد نامزد 1586 104 - آقاي حسين جاونكو فرزند اسماعيل كد نامزد 1589 105 - خانم ليلا جاويدان فرزند اصغر كد نامزد 1591 106 - آقاي كاظم جاويدي فرزند غلامعلي كد نامزد 1592 107 - آقاي يوسف جاهدان بنه كهل مشهور به كاتيوشا فرزند صمد كد نامزد 1594 108 - آقاي ابراهيم جاهدشبستري فرزند رجبعلي كد نامزد 1595 109 - آقاي مسعود جباري وليسي فرزند مهدي كد نامزد 1597 110 - آقاي حسين جديري دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جليل كد نامزد 1598 111 - آقاي اسمعيل جسورخواجه فرزند آقا علی كد نامزد 1612 112 - آقاي ياشار جسورقزلجه فرزند احمد كد نامزد 1614 113 - آقاي اباذر جعفري مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی كد نامزد 1615 114 - آقاي محمدحسين جعفري مشهور به سردار جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد 1617 115 - آقاي اصغر جعفري اندريان فرزند محمد صادق كد نامزد 1618 116 - آقاي علی جعفری فرزند يعقوب كد نامزد 1619 117 - خانم ليلا جمالي بي رنگ فرزند اسماعيل كد نامزد 1621 118 - خانم فاطمه جمشيدي فرزند فرخ كد نامزد 1624 119 - آقاي سيدافشين جواهري بهتاش فرزند سيدحسن كد نامزد 1625 120 - آقاي مجيد چام فرزند علی كد نامزد 1627 121 - آقاي محمدرضا چلاني فرزند سعيد كد نامزد 1628 122 - آقاي علي چلبي فرزند یداله كد نامزد 1629 123 - خانم آرزو چلبيانلو فرزند طومار كد نامزد 1641 124 - آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوت كد نامزد 1645 125 - آقاي جواد حاتمي فرزند عيسي كد نامزد 1646 126 - آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد 1647 127 - آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد 1649 128 - آقاي سعيد حاجي زاده بخشايش مشهور به خبرنگار فرزند محمد كد نامزد 1652 129 - آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1654 130 - آقاي محمدعلي حبيبي خرمالو فرزند علي كد نامزد 1657 131 - آقاي كريم حبيبي كيا فرزند امامعلي كد نامزد 1658 132 - آقاي ابوالفضل حسن پور فرزند حسن كد نامزد 1674 133 - آقاي عليرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازي فرزند الهوردي كد نامزد 1675 134 - آقاي محمدحسين حسن زاده فرزند حسن كد نامزد 1676 135 - آقاي مجید حسن زاده خانمیری فرزند خداقلي كد نامزد 1678 136 - آقاي علي حسني توفيقي مشهور به توفيق فرزند غلامحسين كد نامزد 1681 137 - آقاي ابراهيم حسين بيگي زاده فرزند عباسعلی كد نامزد 1682 138 - آقاي حميد حسينپورارونقي فرزند رحمان كد نامزد 1684 139 - آقاي ناصر حسين زاده فرزند حافظعلي كد نامزد 1686 140 - آقاي مسعود حسين زاده اميني فرزند اصغر كد نامزد 1687 141 - آقاي ميرداود حسيني فرزند ميرستار كد نامزد 1691 142 - آقاي مهدي حضرتقلي زاده فرزند لطف اله كد نامزد 1692 143 - خانم اكرم حضرتي ليلان مشهور به مهري فرزند فريدن كد نامزد 1694 144 - آقاي حسين حق دوست شيروانه ده فرزند داود كد نامزد 1696 145 - آقاي رسول حق شناس فرزند محمدعلي كد نامزد 1697 146 - آقاي مهرداد حكمت شعار فرزند حسن كد نامزد 1712 147 - آقاي عباس حيدرزاده فرزند محرم كد نامزد 1714 148 - آقاي مختار حيدري فرزند احمد كد نامزد 1715 149 - آقاي حسين حيدري منور فرزند محمدعلي كد نامزد 1716 150 - آقاي علي خادم فسقنديس مشهور به مهندس علي خادم فرزند احمد كد نامزد 1719 151 - خانم الميرا خاماچي فرزند جمال كد نامزد 1721 152 - آقاي بهروز خاماچي مشهور به استاد خاماچی فرزند اكبر كد نامزد 1724 153 - آقاي داود خانلاري فرزند محمد كد نامزد 1725 154 - آقاي محمد خاني فرزند بخشي كد نامزد 1726 155 - آقاي بهروز خاني آبخواره فرزند رحيم كد نامزد 1727 156 - آقاي يوسف خاني (خانی چراغلو) فرزند علي كد نامزد 1728 157 - آقاي غلامحسين خبازي باسمنج فرزند علی كد نامزد 1741 158 - آقاي اميررضا خدائي فرزند يعقوب كد نامزد 1742 159 - آقاي مهدي خدائي فرزند محمد كد نامزد 1745 160 - آقاي محمدحسين خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شيرويه كد نامزد 1746 161 - آقاي رضا خداكرمي علي آبادي فرزند احمد كد نامزد 1748 162 - آقاي محمدرضا خداوردي زاده فرزند عباس كد نامزد 1749 163 - خانم زهرا خدايارنوشهر فرزند قربانعلي كد نامزد 1751 164 - خانم مريم خداياري فرزند فیض الله كد نامزد 1752 165 - آقاي غلامرضا خسرويان فرزند ممي كد نامزد 1756 166 - آقاي عزت اله خليفهءسليمانلو مشهور به خليفه فرزند ماشاالله كد نامزد 1759 167 - آقاي منوچهر خليلي فائزي فرزند محمود كد نامزد 1761 168 - آقاي مهرداد خيردوست فرزند عبدالمجيد كد نامزد 1762 169 - آقاي علي اكبر دادجويان فرزند محمدحسين كد نامزد 1764 170 - آقاي اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز كد نامزد 1765 171 - آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد 1768 172 - خانم اكرم دربان فلك ناصفي فرزند احمد كد نامزد 1769 173 - آقاي رسول درس خوان مشهور به دكتر درسخوان فرزند رحيم كد نامزد 1781 174 - آقاي غلامرضا دشن فرزند اسگندر كد نامزد 1782 175 - آقاي علي دلكش فرزند رحیم كد نامزد 1784 176 - آقاي داود دهقان فرزند مختار كد نامزد 1786 177 - آقاي جواد ذالي فرزند محمد كد نامزد 1789 178 - آقاي غلامرضا زكي شادباد فرزند حسن كد نامزد 1791 179 - آقاي جليل راستاد فرزند حسين كد نامزد 1792 180 - آقاي احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلي كد نامزد 1794 181 - آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد 1795 182 - خانم رقيه راعي فتح آباد فرزند اصغر كد نامزد 1796 183 - آقاي جعفر رحماني كهنموئي مشهور به دكتر رحماني فرزند علي كد نامزد 1797 184 - آقاي نادر رحيم زاده فرزند مهدي كد نامزد 1798 185 - آقاي اكبر رزقي خسروشاهي فرزند غلامعلی كد نامزد 1814 186 - آقاي محمد رسولي ساعي فرزند ابراهيم كد نامزد 1815 187 - آقاي عليرضا رضائي فرزند اسداله كد نامزد 1816 188 - آقاي مهدي رضائي فرزند ملکعلی كد نامزد 1817 189 - آقاي قادر رضائي جيقه فرزند بيوك كد نامزد 1819 190 - آقاي مهرداد رضائي قديم فرزند علي اكبر كد نامزد 1821 191 - آقاي سيدمهدي رضائي نبيي مشهور به مهندس رضائی فرزند سيدمحسن كد نامزد 1824 192 - آقاي علي اصغر رضائي ينگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلي كد نامزد 1825 193 - آقاي ميرسعيد رضوان ليلان فرزند ميرسلام اله كد نامزد 1826 194 - آقاي ميرسلام اله رضوان ليلان فرزند مير علي كد نامزد 1827 195 - آقاي خليل رضوي مجارشين فرزند محسن كد نامزد 1828 196 - آقاي محمدابراهيم رمضاني مشهور به رمضاني محيط زيست فرزند بهمن كد نامزد 1841 197 - آقاي جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض كد نامزد 1842 198 - آقاي امير رهبرپور فرزند كاظم كد نامزد 1846 199 - آقاي حسين زارع فرزند ايوب كد نامزد 1847 200 - آقاي ميرمجيد زارع اميني فرزند مير مهدي كد نامزد 1848 201 - آقاي رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممي كد نامزد 1849 202 - آقاي محمود زارع نكارستان فرزند قدير كد نامزد 1851 203 - آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد 1852 204 - آقاي عزيز زاهدي فرزند سعيد كد نامزد 1854 205 - آقاي عليرضا زرينه پور فرزند ستار كد نامزد 1859 206 - آقاي موسي زلفي مشهور به حاج موسی زلفی فرزند يوسفعلي كد نامزد 1861 207 - آقاي ابراهيم زماني آقجه كهل فرزند محمد كد نامزد 1862 208 - آقاي محمد زوارقلعه لر فرزند حسن كد نامزد 1865 209 - آقاي احمد سارخان زاده فرزند محمد كد نامزد 1868 210 - خانم خديجه ساعدايرانق فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 1869 211 - آقاي مجيد ساقي نژادخيرالدين فرزند حميد كد نامزد 1872 212 - آقاي محمداسد سالك يوسفي فرزند اسد كد نامزد 1874 213 - آقاي عقيل ستارلواندريان فرزند مسلم كد نامزد 1875 214 - خانم معصومه سرائي فرزند طاهر كد نامزد 1876 215 - خانم خديجه سرخوش فرزند محرم كد نامزد 1878 216 - آقاي رضا سعادت پورعلويق مشهور به عليرضا - مهندس فرزند محمد كد نامزد 1879 217 - آقاي حسن سعادتي فرزند ابوالفضل كد نامزد 1891 218 - آقاي جعفر سعيدي مهرآباد فرزند محمد رسول كد نامزد 1894 219 - آقاي محسن سلمان زاد فرزند ايوب كد نامزد 1895 220 - آقاي اسماعيل سليمي فرزند كمال كد نامزد 1896 221 - آقاي داود سهرابي فرزند فريدون كد نامزد 1897 222 - آقاي خداشكر سهرابي قراخانلو فرزند حسن كد نامزد 1898 223 - خانم ليلا سهيلي وند فرزند حسين كد نامزد 1912 224 - آقاي ابوالفضل شاكر فرزند نصراله كد نامزد 1916 225 - آقاي عباس شاملي مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی كد نامزد 1917 226 - آقاي سعيد شاه احمديان فرزند حميد كد نامزد 1918 227 - آقاي علي شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول كد نامزد 1921 228 - آقاي احمد شاهين پور فرزند محمدعلی كد نامزد 1924 229 - آقاي صمد شايق عباس آباد فرزند اكبر كد نامزد 1926 230 - آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد 1927 231 - آقاي نادر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1929 232 - آقاي ناصر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1941 233 - آقاي اصغر شفائيه هيق فرزند علي حسين كد نامزد 1942 234 - آقاي حسين شفيع زاده فرزند بيوك كد نامزد 1945 235 - آقاي جعفر شكوريان فرزند بلال كد نامزد 1949 236 - آقاي سيدحسن شكوري بيلانكوهي فرزند ميرعبدالله كد نامزد 1951 237 - آقاي مهدي شمشيري بيرامي مشهور به دكتر شمشيري فرزند حسين كد نامزد 1952 238 - آقاي جواد شهلائي باقري مشهور به جواد شهلائي فرزند علي كد نامزد 1957 239 - آقاي طاهر شه منظري فرزند بيوك كد نامزد 1958 240 - آقاي امين شهير فرزند علي كد نامزد 1959 241 - آقاي ايرج شهين باهر فرزند اكبر كد نامزد 1961 242 - آقاي علي شياري فرزند عباسعلي كد نامزد 1962 243 - آقاي بهزاد شيدائي فرزند محمدصالح كد نامزد 1965 244 - آقاي يعقوب شيرزادي بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر كد نامزد 1967 245 - آقاي حبيب شيري آذر فرزند يوسف كد نامزد 1968 246 - خانم فرناز صاحب خير فرزند يوسف كد نامزد 1969 247 - آقاي كريم صادق زاده تبريزي مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1971 248 - آقاي حامد صادق زاده زنوزي مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزي فرزند صادق كد نامزد 1972 249 - آقاي جواد صادقي فرزند علي كد نامزد 1974 250 - آقاي رشيد صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان كد نامزد 1976 251 - آقاي صابر صبوري فرزند رجبعلی كد نامزد 1978 252 - آقاي يعقوب صبوري فرزند مختار كد نامزد 1979 253 - آقاي محمدعلي صديقي علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد كد نامزد 1984 254 - آقاي رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار كد نامزد 1985 255 - آقاي فرهاد صفري فرزند ابوالفضل كد نامزد 1986 256 - آقاي ابراهيم صفريان فرزند موسي كد نامزد 1987 257 - آقاي هامون صيادي فر فرزند امير كد نامزد 2124 258 - خانم راحله ضراب زاده فرزند يوسف كد نامزد 2125 259 - آقاي محمد طاقي بيرق فرزند حسن كد نامزد 2126 260 - آقاي اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علي كد نامزد 2128 261 - آقاي محمدرضا طهماسبي فرزند جبرئيل كد نامزد 2129 262 - آقاي اصغر عابدزاده اندريان فرزند عمران كد نامزد 2145 263 - آقاي اكرام عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد 2147 264 - آقاي صمد عالمي فرزند محمد رحيم كد نامزد 2149 265 - آقاي احد عبادي فرزند محمدتقي كد نامزد 2151 266 - آقاي هومن عباس زاده فرزند غلامحسين كد نامزد 2154 267 - آقاي عليرضا عباسي فرزند بصير كد نامزد 2157 268 - آقاي محمد عباسي شكوهي فرزند غلامرضا كد نامزد 2158 269 - آقاي داود عباسي عربلوي آقاعلي فرزند فرهاد كد نامزد 2159 270 - آقاي محمدرضا عبدجليل فرزند جعفر كد نامزد 2162 271 - آقاي عزيز عبدي كچي كاغي فرزند اسداله كد نامزد 2164 272 - آقاي مهدي عظيمي مشهور به مهندس عظيمي فرزند محمد كد نامزد 2167 273 - آقاي حميد علي اكبري مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید كد نامزد 2171 274 - آقاي ايوب بابائي (علی بابائی جباری) مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر كد نامزد 2172 275 - آقاي جواد علي پور فرزند علي اصغر كد نامزد 2174 276 - آقاي مهدي علي پور فرزند بهمن كد نامزد 2175 277 - آقاي اميرعباس علي پوربنائي فرزند احد كد نامزد 2176 278 - آقاي احمد عليزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم كد نامزد 2179 279 - آقاي خداوردي عليزاده فرزند اسفنديار كد نامزد 2181 280 - آقاي محرمعلي عليزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله كد نامزد 2182 281 - آقاي مهدي عليزاده مشهور به عوض فرزند جلیل كد نامزد 2184 282 - آقاي يحيي عليزاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2185 283 - آقاي يوسف عليزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی كد نامزد 2186 284 - آقاي رحيم غفاري فرزند حسين كد نامزد 2191 285 - آقاي رسول غفاري فرزند حيدرعلي كد نامزد 2192 286 - آقاي رحمان غفاريان قهوه چي فرزند حسين كد نامزد 2194 287 - آقاي مهدي غفاري لاله فرزند قربانعلي كد نامزد 2195 288 - آقاي سعيد فاتح حسين آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان كد نامزد 2196 289 - آقاي محمدعلي فاميل براقي فرزند عليرضا كد نامزد 2197 290 - خانم مهري فتحي اربط فرزند ابوالفضل كد نامزد 2414 291 - آقاي نوروزعلي فتحي قشلاق سفلي فرزند جليل كد نامزد 2415 292 - آقاي علي فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود كد نامزد 2416 293 - آقاي صمد فرامرزي ليقوان فرزند علي اكبر كد نامزد 2417 294 - خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سيدحسين كد نامزد 2418 295 - آقاي صفر فرج پور فرزند حافظ علي كد نامزد 2419 296 - آقاي جليل فرجي كلوانق فرزند عباداله كد نامزد 2421 297 - آقاي جلال فرشبافي نژادذوقي فرزند حسين كد نامزد 2427 298 - آقاي رشيد فرشباف يوح فرزند ابوالفضل كد نامزد 2428 299 - آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد 2429 300 - آقاي ابوطالب فرضي فرزند سياب كد نامزد 2451 301 - آقاي توحيد فروغي خسروشاهي فرزند حسن كد نامزد 2452 302 - آقاي امير فريدرادپور فرزند جبار كد نامزد 2454 303 - آقاي اسمعيل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان كد نامزد 2457 304 - آقاي عليرضا فهيمي فرزند زلفعلي كد نامزد 2458 305 - آقاي محمدعلي فيروزي گلوجه مشهور به دكترفيروزي فرزند جعفر كد نامزد 2459 306 - آقاي اكبر فيروزي وند فرزند رضا كد نامزد 2461 307 - آقاي ابراهيم فيضي كوك تپه فرزند سلطانعلی كد نامزد 2462 308 - آقاي محمد فيضي هرزنق مشهور به حسين فرزند خيراله كد نامزد 2464 309 - آقاي علي قدسي قشلاق مشهور به قديمي فرزند رحيم كد نامزد 2467 310 - آقاي اسفنديار قره باغي كريمي فرزند قلی كد نامزد 2469 311 - آقاي مظاهر قصابي نجفي كليبر فرزند سلدوز كد نامزد 2471 312 - آقاي ارشد قلي زاده مشهور به صمد فرزند علي كد نامزد 2474 313 - آقاي اكبر قلي زاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2475 314 - خانم پروين قوسي فرزند عليرضا كد نامزد 2476 315 - آقاي سخاوت قويدل كلاش فرزند عنايت كد نامزد 2478 316 - آقاي محمدرضا قويدل وحيد مشهور به رضا فرزند حسین كد نامزد 2479 317 - خانم مهروش كاظمي شيشوان فرزند سيد حسين كد نامزد 2481 318 - آقاي علي كانسي بابائي فرزند رسول كد نامزد 2482 319 - آقاي فرمان كرمروان فرزند محمدكاظم كد نامزد 2484 320 - آقاي محمدرضا كرمي فرزند پرویز كد نامزد 2485 321 - آقاي عليرضا كريم پورآزاد فرزند اكبر كد نامزد 2487 322 - خانم پريا كريمي فرزند الياس كد نامزد 2489 323 - آقاي محمدصادق كفشدوزپورپل سنگي مشهور به محمدصادق پورسنگي فرزند حسين كد نامزد 2492 324 - آقاي رامين كلانتر فرزند رحيم كد نامزد 2494 325 - آقاي مهدي كوه سلطاني فرزند رسول كد نامزد 2496 326 - آقاي محمد كوهي فرزند تقی كد نامزد 2497 327 - خانم فهيمه گشتي فرزند غلام كد نامزد 2512 328 - خانم فريبا گلباز فرزند تيمور كد نامزد 2514 329 - آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد 2516 330 - آقاي سرخوش گوزلي محمودآبادي فرزند اسلام كد نامزد 2517 331 - آقاي غلامرضا گوهري فرزند محمد كد نامزد 2518 332 - آقاي جعفر لطفي فرزند صفر علی كد نامزد 2521 333 - خانم رقيه لطفي مشهور به خديجه فرزند تارويردي كد نامزد 2524 334 - آقاي محمدباقر لطفي فرزند كريم كد نامزد 2526 335 - آقاي لطيف لطيفي مشهور به استاد لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد 2527 336 - آقاي محمدعلي مالك كهنموئي مشهور به کهنموئی فرزند محمد كد نامزد 2529 337 - آقاي سعيد محدث صديق فرزند علي اكبر كد نامزد 2541 338 - آقاي جواد محمدپورفرد فرزند نصرت كد نامزد 2545 339 - آقاي محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق كد نامزد 2546 340 - آقاي بابك محمدزاده علمداري فرزند علي اكبر كد نامزد 2547 341 - آقاي كريم محمدزاده مارالاني اصل فرزند اسماعيل كد نامزد 2548 342 - آقاي سعيد محمدي فرزند يوسف كد نامزد 2549 343 - آقاي صادق محمدي فرزند نعمت كد نامزد 2561 344 - آقاي اصغر محمدي پور فرزند ابراهیم كد نامزد 2565 345 - آقاي جاويد محمودعليلو مشهور به مهندس عليلو فرزند نوروز كد نامزد 2568 346 - آقاي بهرام محمودي فرزند مسعود كد نامزد 2571 347 - آقاي غلامرضا مختاري فريور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی كد نامزد 2574 348 - آقاي جعفر مدبرخاك نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد كد نامزد 2575 349 - آقاي مهدي مددي زكلوجه فرزند تقي كد نامزد 2576 350 - آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد 2578 351 - آقاي علي رضا مرامي ايرانق فرزند حبيب كد نامزد 2579 352 - آقاي سيدجواد مرتضوي فرزند مير كريم كد نامزد 2581 353 - آقاي ابراهيم مرتضي زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم كد نامزد 2582 354 - آقاي حسين مرجاني فرزند بهروز كد نامزد 2584 355 - آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد 2585 356 - آقاي ياشار مستعلي پور فرزند اردشير كد نامزد 2586 357 - خانم شبنم مسعودي اصل فرزند جواد كد نامزد 2587 358 - آقاي علي مشايخي مشهور به شمع فرزند كريم كد نامزد 2589 359 - آقاي مهدي مصلحتي ساربانقلي فرزند محمدنقي كد نامزد 2591 360 - خانم زينت مطلبي كندولي فرزند اورجعلي كد نامزد 2592 361 - آقاي حميد مظاهري راد فرزند كريم كد نامزد 2594 362 - آقاي مختار معتمدين فرزند محمد كد نامزد 2595 363 - آقاي علي معمارزاده فرزند محمدباقر كد نامزد 2596 364 - خانم زيبا مغفوري فرزند محمد كد نامزد 2598 365 - آقاي عبدالحميد مقدم دلجو فرزند محمدصادق كد نامزد 2612 366 - آقاي يعقوب مقصودپور فرزند محمد كد نامزد 2614 367 - آقاي مقصود ملائي مشهور به حاج مقصود-مولايي فرزند عزيز آقا كد نامزد 2616 368 - آقاي محمدرضا ملتجائي فريد مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علي كد نامزد 2617 369 - آقاي محمدحسين منافي گاوگاني مشهور به منافی فرزند يوسفعلي كد نامزد 2618 370 - آقاي فرزاد منصفي فر فرزند صمد كد نامزد 2619 371 - آقاي اسماعيل موسالو فرزند عبدالرحيم كد نامزد 2621 372 - خانم منيژه موسوي فرزند اكبر كد نامزد 2624 373 - آقاي سيدداود موسوي نوجه ده سادات فرزند سيدعلي اکبر كد نامزد 2627 374 - خانم رقيه مهدي زاده فرزند بيوك كد نامزد 2629 375 - آقاي ميرمحمد ميرخليل زاده فرزند مير يعقوب كد نامزد 2645 376 - آقاي مجيد ميرزائي فرزند سليم كد نامزد 2646 377 - آقاي سجاد ميمندي فرزند التفات كد نامزد 2647 378 - آقاي سیدعلی میرموسوی مشهور به سيدعلي فرزند سيدسلمان كد نامزد 2648 379 - آقاي مهدي نادري مشهور به مهدي نوحه خوان فرزند بهارعلي كد نامزد 2649 380 - آقاي غلامرضا ناصري قشلاق فرزند محبوبعلي كد نامزد 2651 381 - آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2654 382 - آقاي جواد ششگلاني (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلاني فرزند علي كد نامزد 2656 383 - آقاي حسين نجفي فرزند اصغر كد نامزد 2657 384 - آقاي حسين نجفي فرزند وليقلي كد نامزد 2658 385 - آقاي عيسي نريماني قورتلار فرزند كريم كد نامزد 2659 386 - آقاي آرمين نصيري فرزند محمدحسين كد نامزد 2671 387 - آقاي رسول نظرپور مشهور به -- فرزند صمد كد نامزد 2672 388 - آقاي فرشاد نظرزاده فرزند صمد كد نامزد 2674 389 - آقاي سياوش نظمي فرزند عدالت كد نامزد 2676 390 - آقاي سهراب نعلبندي مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض كد نامزد 2678 391 - خانم معصومه نعمتي فرزند علي كد نامزد 2679 392 - خانم نرمين نعمتي فرزند زيداله كد نامزد 2681 393 - آقاي بهرام نقدي فرزند علي كد نامزد 2684 394 - آقاي محمد نقوي فرزند احمد كد نامزد 2685 395 - آقاي ميرمهدي نقي زاده فرزند ميرشميل كد نامزد 2686 396 - آقاي عليرضا نواي باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفي كد نامزد 2687 397 - آقاي علاالدين نورمحمدزاده هشترودي مشهور به حاج علاالدين فرزند هدايت كد نامزد 2691 398 - آقاي رضا نوري پورهستي مشهور به نوری فرزند اسماعيل كد نامزد 2692 399 - آقاي سعيد نومي خلجان فرزند هاشم كد نامزد 2695 400 - آقاي رحيم نهادي مشهور به حاج رحيم نهادي فرزند ابراهيم كد نامزد 2696 401 - آقاي اكبر نيرومند فرزند صمد كد نامزد 2698 402 - آقاي محمدحسين نيك فال آلانق مشهور به نيك فال فرزند زين العابدين كد نامزد 2712 403 - آقاي حجت واحدنهند فرزند رحيم كد نامزد 2714 404 - آقاي عبدالرحيم واعظي فرزند احمد كد نامزد 2715 405 - آقاي ذكريا والائي مشهور به دكتر والائي فرزند حسين كد نامزد 2716 406 - آقاي ناصر وحيدي مهر مشهور به وحيدي فرزند اكبر كد نامزد 2718 407 - آقاي بهمن وزيري تيمورلوئي فرزند عليقلي كد نامزد 2719 408 - خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعيل كد نامزد 2721 409 - آقاي داود وكيلي آذر فرزند فيض اله كد نامزد 2725 410 - آقاي احد ولي پورشكوهي فرزند علي كد نامزد 2726 411 - خانم خديجه ولي پورفرد مشهور به طیبه فرزند كريم كد نامزد 2728 412 - آقاي فرخ ولي زاده علمداري فرزند ميكائيل كد نامزد 2729 413 - آقاي داود هادي قراملكي فرزند محمد كد نامزد 2741 414 - آقاي احمد هاشمي اسكوئي مشهور به امير احمد فرزند مسعود كد نامزد 2745 415 - آقاي حسين همتي فرزند حسن پاشا كد نامزد 2746 416 - آقاي رضا همتي فرزند علي كد نامزد 2747 417 - آقاي وهاب ياري شخملو فرزند عزيز كد نامزد 2751 418 - آقاي علي يثربي نيا فرزند احد كد نامزد 2752 419 - آقاي ميرمحمد يحيوي دغدغان مشهور به سيدمهدي فرزند ميرحجت كد نامزد 2754 420 - آقاي حجت اله يزدان شناس مشهور به دكتر يزدان شناس فرزند يداله كد نامزد 2756 421 - آقاي جواد يغمائي سابق فرزند مقصود كد نامزد 2758 422 - آقاي امين يوسف پوراقدم فرزند مهدي كد نامزد 2759
برچسب‌ها: مهندس باغبان, اسامی کاندیداهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تبر, تبریز, شورای اسلامی شهر تبریز
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 20:36  توسط شکوهی  | 

آدرس ستاد اصلی مهندس باغبان

آدرس ستاد اصلی مهندس علی باغبان 

تبریز - چهارراه شهید بهشتی (منصور سابق) - برج ابریشم 

تلفن رئیس ستاد 09141144642 (حاج حسین عبداللهی)


برچسب‌ها: مهندس باغبان, تبریز, شورای شهر, انتخابات
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392ساعت 15:40  توسط شکوهی  | 

اهداف و برنامه ها

1.     تلاش همه جانبه جهت ارتقاي جايگاه شوراي اسلامي شهر در ساختار مديريت شهري كلانشهر تبريز

2.     برنامه ريزي براي تقويت روحيه كار جمعي و استفاده از خرد جمعي در مديريت شهري كلانشهر تبريز

3.     استفاده از همه فرصت هاي قانوني برنامه پنج ساله پنجم در حوزه مديريت شهري

4.     تهیه برنامه و چشم انداز ميان مدت برای نیل به شاخص های توسعه پايدار شهری

5.     سعی و تلاش جهت جلب و مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی

6.     تلاش برای ایجاد درآمدهاي پایدار برای توسعه پایدار شهري در شهرداری تبريز

7.     توسعه زيرساختهاي شهر ، شهرداري و شهروند الكترونيكي

8.     تلاش جدی در جهت رشد و ارتقاء و شاسته سالاری و رفاه  کارکنان شهردار ی (افزايش رضايت مندي شغلي پرسنل شهرداري)

9.     كاهش تبعيض هاي استخدامي در سازمان شهرداري تبريز (توجه جدي به وضعيت استخدامي و درآمدي پرسنل قرارداد كار معين و كارگري)

10.  سعی و تلاش جهت واگذاری امورات شهری به بخش خصوصی با تقویت برنامه ریزی و نظارت عاليه براي اجرائيات

11. تلاش جدی در مهندسی مجدد فرآیندهای خدمت رسانی به مردم به منظور ساده سازی فعالیت ها با جلوگیری از اتلاف کاری ها و فعالیت های فاقد ارزش

12.  راه اندازي نظام خدمات محله اي با مديريت مردمي


برچسب‌ها: مهندس باغبان, علي نواي باغبان, شوراي اسلامي شهر, تبريز
+ نوشته شده در  جمعه سوم خرداد 1392ساعت 19:44  توسط شکوهی  | 

شعار مهندس باغبان در چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز

اقتصاد شهري پويا


توجه به كرامت انساني در شهر و شهرداري


توسعه فرهنگ كار و تلاش شهري با چشم انداز آرمانشهر تبريز


برچسب‌ها: مهندس باغبان, علي نواي باغبان, شوراي اسلامي شهر, تبريز
+ نوشته شده در  جمعه سوم خرداد 1392ساعت 19:43  توسط شکوهی  | 

سردرگمی کاندیداهای بدون برنامه در انتخابات

با توجه به تعدد كانديداها و نبود جريانات فكري كه توسعه پايدار و موزون شهر تبريز را به دنبال داشته باشد، هنوز ائتلاف قابل قبولي براي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تبريز شكل نگرفته است. اما با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و توان مديريتي مهندس علي باغبان بسياري از كانديداها علاقمند هستند با محوريت مهندس باغبان در اين انتخابات گرد هم آمده و براي شهر و شهرداري تبريز فكري نو بيانديشند.

اميدواريم تقوا و خداترسي، توان علمي و عملي و داشتن برنامه هاي ميان مدت براي توسعه تبريز افرادي صاحب صلاحيت را به شوراي اسلامي شهر تبريز بكشاند.


برچسب‌ها: علی باغبان, تراکتور سازی, تبریز, شورای شهر
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392ساعت 21:49  توسط شکوهی  | 

ثبت نام آيت الله هاشمي رفسنجاني

آيت الله هاشمي رفسنجاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران ثبت نام نمودند.


برچسب‌ها: آيت الله هاشمي رفسنجاني, رياست جمهوري, انتخابات, علي باغبان
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 18:9  توسط شکوهی  | 

تبریک نایب قهرمانی تراکتور سازی تبریز در لیگ 12

نایب قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال کشور در سال 92 را به کلیه ورزش دوستان، خانواده معظم شهدا و همه مدیران تلاش گر عرصه ورزش تبریک و تهنیت عرض می کنم.

امید است در سال جدید با حضور سه تیم لیگ برتری و حضور مجدد در جام باشگاههای آسیا کلانشهر تبریز را بیش از پیش فعالتر و شاداب تر ببینیم.

به طور یقین برنامه ریزی دقیق و به موقع در این زمینه می تواند استمرار این گونه حوادث ورزشی را تحکیم ببخشد.

مهندس علی باغبان


برچسب‌ها: تراکتورسازی تبریز, نایب قهرمانی, لیگ برتر, ورزش, مهندس علی باغبان
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392ساعت 7:57  توسط شکوهی  | 

خبر جديد

قابليت هاي تجارت و بازرگاني شهر تبريز در طول تاريخ موتور محرك اقتصاد كشور و منطقه بوده است.

مهندس علي باغبان، قائم مقام سابق شهردار كلانشهر تبريز در ديدار با جمعي از تجار ، بازرگانان و اصناف شهر تبريز با اشاره به نقش و جايگاه شهر تبريز در اقتصاد و بازرگاني منطقه شمال غرب و حتي كل كشور اظهار داشتند لازم است از ظرفيت هاي شوراي اسلامي شهر تبريز براي ارتقاء و رونق بخشيدن به تجارت و بازرگاني شهر و افزايش درآمدهاي عمومي و افزايش سطح توليد و رونق اقتصادي شهر استفاده نمود.

ايشان همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به مزيت هاي نسبي شهر تبريز در داخل و خارج از كشور اشاره نموده و اظهار داشتند فرصت هاي تجاري در كردستان عراق، شرق تركيه، نخجوان، ارمنستان، جمهوري آذربايجان بايد از طريق سياست هاي مناسب شوراي اسلامي شهر تبريز به صورت يك بسته سياستي در حمايت از اقتصاد شهر تبريز عمل نموده و درآمد عمومي و ظرفيت اشتغال شهر را افزايش دهد.

ايشان در پايان سخنراني خود اظهار كردند توجه به كميت و كيفيت روابط بين المللي از طريق شوراي اسلامي شهر و شهرداري كلانشهر تبريز براي رونق اقتصاد محلي بايد به عنوان يك عامل اولويت دار و مهم در سياست ها راهبردي چهارمين دوره شوراي اسلامي كلانشهر تبريز قرار گيرد.   


برچسب‌ها: مهندس باغبان, تجارت در تبريز, شهر تبريز, چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392ساعت 0:33  توسط شکوهی  | 

مطالب قدیمی‌تر